sobhe-no.ir
1266
شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰
15
گفت‌وگوی «صبح‌نو» با «اصغر نقی‌زاده»، مجری برنامه «جنگِ دوست‌داشتنی»

آدم‌های جنگ دوست‌داشتنی‌اند

سمانه استاد / «هیچ جنگی دوست‌داشتنی نیست اما آدم‌های جنگ گاهی دوست‌داشتنی‌ان، هیچ زخمی بدون درد نیست اما جای زخم‌ها گاهی دوست‌داشتنی‌ان، هیچ سربازی عاشق جنگیدن نیست اما وقتی دفاع از خاک باشه جنگیدن هم گاهی دوست‌داشتنیه، هیچ مادری راضی به مرگ فرزند نیست اما وقتی شهادت باشه، مرگ هم گاهی دوست‌داشتنیه. هیچ دورانی سراسر دوست‌داشتنی نیست اما توی مرور خاطرات، گاهی حتی جنگ هم دوست‌داشتنیه.» این منولوگی است که در ابتدای هر قسمت مجموعه «جنگ دوست‌داشتنی» از زبان مجری این برنامه اصغر نقی‌زاده پخش می‌شود. «جنگ دوست‌داشتنی» مجموعه‌ای است که روی دیگری از جنگ را نشان می‌دهد. در این برنامه گفت‌وگومحور، فضایی دلنشین و متفاوت از جنگ به تصویر کشیده شده است. بدین بهانه با «اصغر نقی‌زاده» به گفت‌وگو نشسته‌ایم و او از پتانسیل چنین برنامه‌هایی برای پخش در شبکه‌های پرمخاطب صداوسیما به «صبح‌نو» چنین می‌گوید:

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین