sobhe-no.ir
1265
چهارشنبه، ۰۷ مهر ۱۴۰۰
6
خبر

چاقوکشی در صف‌های پمپ‌‌بنزین انگلیس

آیا پیروزی سوسیال دموکرات‌ها در آلمان، آغاز قدرت گرفتن سوسیالیست‌ها در اروپا است؟

آغاز موج چپ‌گرایی در اروپا

انتخابات پارلمانی آلمان در روز یکشنبه تغییری جدی را در این کشور پس از 16سال صدراعظمی آنگلا مرکل رقم زد. این انتخابات یکی از مهم‌ترین انتخابات این کشور طی یک دهه گذشته است و واجدین شرایط رأی دادن در این کشور برای انتخاب نمایندگان پارلمان که دولت جدید برلین را با یک صدراعظم جدید تشکیل خواهد داد به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات که درنهایت منجر به شکست حزب دموکرات مسیحی و پیروزی حزب سوسیال‌دموکرات شد.

شماره‌های پیشین