sobhe-no.ir
1257
شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
3
صحبت های جديد رضا خاتمی نشان می دهد كه اصلاح طلبان قصد تغيير رويكرد ندارند

ادامه دادن در مسير مسدود

پس از پایان کار دولت دوازدهم، کارزار محاکمه روحانی و چهره‌های نزدیک به او به وجود آمد. این کارزار که بخشی از آن ازسوی مجلس پیگیری شد، به‌سرعت مورد استفاده جریان حامی دولت قبل قرار گرفت و آن‌ها با این ادعا که اصولگرایان به‌دنبال انحراف افکار عمومی هستند، از «محاکمه روحانی» برای پاک‌سازی چهره سیاسی مخدوش خود بهره بردند.

نگاه

اصرار آمریکا و متحدانش به ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای، چرا؟

مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین