sobhe-no.ir
1257
شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
10
ایران توانست رکورد واکسیناسیون هفتگی جهان را در اختیار بگیرد

بفرمایید واکسن

روز گذشته، آمار فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به 364نفر رسید؛ اتفاقی که یکبار دیگر، بعد از 40روز روی داد. آخرین باری که آمار قربانیان روزانه کرونا زیر 400نفر بود مربوط به 16مرداد بود که 387هموطن به‌دلیل کرونا جان خود را از دست دادند. در 40روز گذشته تعداد قربانیان رکوردهای تلخی به جا گذاشت که هیچ‌کس دوست ندارد این اتفاق یکبار دیگر روی دهد. اما آمار کرونایی دیروز این نوید را داد که خوشبختانه شاهد کاهش بیشتر اتفاقات تلخ در این زمینه هستیم. از سوی دیگر، افزایش واکسیناسیون در کشور و به گفته وزیر بهداشت رکوردزنی در این زمینه اتفاق خوب دیگری است که روی داد. دکتر بهرام عین‌اللهی روز پنجشنبه اعلام کرد در هفته گذشته ایران توانسته بیش از 6میلیون دوز واکسن کرونا تزریق کند و آمار هفتگی را که پیش از این در دست آلمان با تزریق پنج‌میلیون دوز واکسن بود در اختیار بگیرد.

گزارش

شماره‌های پیشین