sobhe-no.ir
1256
چهارشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد:

شاخص تشخیص مومن آن است که شخص مومن در برابر خداوند متعال تسلیم محض است؛ بنابراین مومن را می‌توان از این طریق شناخت. انسان مومن رابطه و نسبت خود را با خداوند متعال به‌خوبی می‌داند، اینکه پروردگار خالق، باری، مالک، رب و خود مخلوق و مملوک است. چنین انسانی اگر این اوصاف را قبول داشته باشد لاجرم و قهرا در برابر پروردگار تسلیم می‌شود و می‌داند که خداوند او را از عدم به وجود آورده و این حق را دارد که در برابر ایشان تسلیم محض باشد. مومن می‌داند که خداوند رب و تربیتش برعهده اوست؛ به همین دلیل هرگز از دستورات او سرپیچی نمی‌کند. خداوند متعال نسبت‌به انسان مالکیت حقیقی دارد و همانند مالکیت انسان بر اشیا نیست که حقوقی، شرعی و انتزاعی است و چون انسان مومن به این مهم یقین دارد در برابر مقدرات صبور بوده و هرگز لب به شکوه و شکایت باز نمی‌کند.
 

captcha
شماره‌های پیشین