sobhe-no.ir
1255
سه شنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
10
زندگی در تالاب مختل شده است

مرگ تدریجی هورالعظیم

گزارش «صبح‌نو» درباره رشد 68درصدی هزینه‌های معیشتی کارگران و آثار آن بر زندگی این قشر را بخوانید

سایه تورم بالای سر کارگران

رشد بیش از 68درصدی قیمت سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه ابتدای سال جاری، بیش از 68درصد افزایش داشته است. در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده و تنها به یک افزایش ضریبی و کلی اکتفا شده که اگر افزایش نرخ‌ واقعی، فقط برای مسکن و اجاره‌خانه، براساس مشاهدات میدانی و اعمال واقعی قیمت‌ها منظور می‌شد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی شاید به مرز ۱۰۰درصد هم نزدیک می‌شد یا از این رقم نیز فراتر می‌رفت! در چهارماهه نخست ۱۴۰۰، نرخ اجاره‌خانه در تهران و سایر شهرها حتی شهرهای دورافتاده و کوچک، به‌طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافته است؛ کمااینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش نرخ در تهران بسیار فراتر از این رقم بوده است اما مفهوم این اعداد چیست و تاثیر در زندگی کارگران دارد؟

شماره‌های پیشین