sobhe-no.ir
1252
شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
6
یکی از سخنگویان پیشین پنتاگون از فشار سنگین ترامپ برای کم‌اهمیت جلوه دادن حملات ایران به عین‌الاسد گفت

سندی برای ضربات مغزی تروریست‌ها

وقتی بامداد روز 18دی‌ماه سال1398 یعنی پنج روز پس از ترور ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی، ایران برای انتقام سخت از آمریکایی‌ها بزرگ‌ترین پایگاه آن‌ها در عراق در استان انبار را مورد حملات موشکی قرار داد، واشنگتن و ترامپ با لفاظی سعی کردند آثار حملات را سطحی و کم‌اهمیت جلوه بدهند. در همین راستا، آمریکا مدعی شد که جراحات وارده به سربازان آمریکایی صرفا در حد چند «ضربه‌مغزی» خفیف بوده و حملات ایران فراتر از این، هیچ اثر منفی بر آمریکا به جا نگذاشته است. بااین‌حال، اعترافات چندی پیش یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا چیزی خلاف ادعاهای قبلی آمریکایی‌ها را به اثبات رساند.

کنگره برای د‌ومین بار د‌ر کمتر از یک سال گذشته، از بیم حمله هواد‌اران ترامپ حصارکشی می‌شود‌؛

سنت د‌یوارکشی د‌ر آمریکا

شماره‌های پیشین