sobhe-no.ir
1250
سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
7
گزارش «صبح‌نو» درباره کش و قوس‌های سند مالکیت خودرو بین پلیس و دفترداران را بخوانید

«برگ سبز» سند ماشین است

علی جواهری / اختلاف‌نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد ظهور و بروز آن در رسانه‌ها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف‌نظر، نه‌تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی شده است. هر کدام از این ارگان‌ها، سند صادره ازسوی سازمان خود را به رسمیت می‌شناسند. طبق نظر پلیس راهور، برگ سبزی که تحت عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده؛ سند قطعی خودرو محسوب می‌شود و دیگر نیازی به ثبت سند در دفاتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه ازسوی طرفین برای صدور سند نیست. از طرفی، سازمان ثبت اسناد، تنها سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر را دارای اعتبار قانونی می‌داند و مدعی است که هر‌گونه خرید و فروش خودرو باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد و برگ سبز خودرو معتبر نیست. در این میان خریداران و فروشندگان خودرو سر‌درگم شده و این سوال مهم برای‌شان پیش آمده که آیا «برگ سبز» حکم سند قطعی خودرو را دارد یا نه؟ آیا ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی است یا نه؟

شماره‌های پیشین