sobhe-no.ir
1249
دوشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
15
نگاهی به فیلم مستند «پدر، مادر، علی، رضا و من» ساخته هانیه یوسفیان

خوابِ تلخِ پدر

احمدرضا حجارزاده / «سرطان بهتر بود. هر مرضی از مرض شما بهتر بود. این بیماری، مردن قبل از مردنه! روا نیست آدم عزیزش‌ رو دو دفعه از دست بده و تحمل بکنه...». دیالوگ بهمن فرمان‌آرا در فیلم «بوی کافور، عطر یاس» خطاب به مادرش.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین