sobhe-no.ir
1245
سه شنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
3
اصلاح‌طلبان با پراکنده تصویر کردن تیم اقتصادی دولت،‌ در صدد تبدیل خود به اپوزیسیون مصلح هستند

مهندسی افکار عمومی

طبیعی است اگر اصلاح‌طلبان بخواهند برای خروج از انزوا و بازگشت پرمدعا به عرصه، از کاه کوه بسازند و با بزرگنمایی از مسائل، زمین‌گیر کردن دولت سیزدهم را هدف بگیرند. اصلاح‌طلبان در جدیدترین تاکتیک سیاسی خود برای زدن دولت جدید، دست روی تیم اقتصادی گذاشته‌اند و با پراکنده تصویر کردن عناصر این تیم، درصدد القای بی‌تدبیری در پاستور هستند. این تاکتیک جدید، روز گذشته به‌طور هماهنگ در میان جراید اصلاح‌طلبی مشاهده شد.

نگاه

طوفان ژئوپلتیک مقاومت در مدیترانه

شماره‌های پیشین