sobhe-no.ir
1245
سه شنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
15
«صبح‌نو» کتاب مهارت‌آموزی «من می‌توانم» را بررسی کرده است

هم کتاب، هم بازی؟

زینب آبکوه / پیشرفت علم و فراگیری رسانه‌ها در جامعه، زندگی شهری و آپارتمان‌نشینی تاثیر بسیار زیادی بر روند بازی کودکان داشته است؛ به‌ویژه کودکان دو دهه اخیر در ایران. همان‌طور که متاسفانه از میزان فعالیت‌های جسمی و حرکتی با توجه به شرایط حال‌حاضر کم شده، میزان استفاده از تلویزیون و بازی‌های دیجیتالی افزایش و بازی‌های کودکان نیز تغییر فراوانی یافته است.

گزارش

هنوز صدای انفجار نخست‌وزیری را به خاطر دارم

خبر

«همراه نور» برای کودکان و نوجوانان

شماره‌های پیشین