sobhe-no.ir
1244
دوشنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۰
13
یادداشتی درباره مناقشات زیارتنامه‌ای که اخیرا رخ داد

تحریف مناسک به بهانه بدعت‌زدایی

حمیدرضا میررکنی / اخیرا پیرامون قرائت زیارتنامه مرحوم امام امت(ره) در مراسم هیات دولت، حرف‌هایی زده شد. عمده سخنان از سنخ عقده‌گشایی بود و طبعا از دایره خواندن کنار می‌رفت. اما قلم برادر گرامی آقای محسن حسام مظاهری قلمی است خواندنی و به حسب عادت، نوشته ایشان را خواندم. گرچه هر چه پیشتر می‌رفتم بر حیرتم افزوده می‌شد، آن را تا آخر ادامه دادم تا شاید فرجی شود. اجمال آنکه نگارنده موضع آقای مظاهری را یکسره غلط می‌داند.

شماره‌های پیشین