sobhe-no.ir
1243
یکشنبه، ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
6
هفته‌نامه اکونومیست:

ایران در جنگ سرد با عربستان پیروز شد

رابرت مالی تصریح داشته که ترور سردار سلیمانی، امنیت آمریکا را کمتر کرد

رونمایی از حماقت آمریکایی

ترور شهید سلیمانی با استدلال‌های واهی و با جسارت ترامپ اگرچه تاثیری در پیشبرد اهداف جبهه مقاومت نداشت و آن‌ها را نسبت‌به گذشته مصمم‌تر کرد اما چهره خبیث آمریکایی‌ها را بیش‌ازپیش برای جهانیان هویدا کرد. مقامات آمریکایی بارها در تایید ترور شهید سلیمانی نکاتی را به‌دروغ مطرح کرده بودند و مدعی اثرگذار بودن این اقدام و تامین منافع و امنیت مردم آمریکا و متحدان‌شان بودند که درنهایت مجبور به گفتن واقعیت شده‌اند.

گزارش

بایدن بر اهمیت راهکار دوکشور در دیدار ۲۵دقیقه‌ای با بنت تاکید کرد

شماره‌های پیشین