sobhe-no.ir
1242
شنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
6
یادداشت

ترکیه و معمای افغانستان

سمیرا کریمشاهی

سیاست های اشتباه ایالات متحده در منطقه به رواج تروریسم، بنیادگرایی و ناامنی انجامیده است

داعش علیه طالبان

روح الله فرقانی / مشکلات افغانستان نشانگر اعتماد بدون پشتوانه به آمریکاست. سیاست‌های اشتباه ایالات‌متحده آمریکا در منطقه به رواج تروریسم و بنیادگرایی و ناامنی انجامیده است، اشتباهاتی که پایانی ندارد و با وجود وعده تشکیل نیروهای 300هزارنفری واکنش سریع ازسوی ناتو و غرب در افغانستان که سال2016 عنوان شد، چیزی جز چپاول این کشور و شکست در برابر نیروهای طالبان به همراه نداشت. درواقع وعده‌های توخالی و سیاست‌های غلط آمریکا نتیجه‌ای برای مردم افغانستان نداشته و بزرگ‌ترین زخم را به این کشور مسلمان‌نشین در منطقه غرب آسیا وارد کرده است.خیانت و کوتاهی غرب در برابر مردم افغانستان، موجب شده است تا این کشور امروز شاهد کشته شدن بیش از 200هزار غیرنظامی در طول سال‌ها اعتماد به آمریکا باشد، اعتمادی که آوارگی بیش از چهارمیلیون نفر را در سال‌های اخیر رقم زده؛ آوارگانی که در این روزهای پسا تسلط طالبان به مرز 6میلیون نفر افزایش یافته‌اند. مشکلات و دغدغه‌هایی که نشانگر اعتماد بدون پشتوانه به آمریکا در این کشور بود.

شماره‌های پیشین