sobhe-no.ir
1222
چهارشنبه، ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
2
نظری خانقاه در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به حاشیه بردن مجلس است

مجلس به‌دنبال اقدامات جهادی برای سرزمین جهاد است

جلسه 5 صبح برای خوزستان

«مدیریت‌ها بایستی قوی باشند، فعال باشند، خسته‌نشو باشند. هر جا ما با مدیریت‌هایی با این خصوصیات یعنی خستگی‌ناپذیری و فعالیت و نشاط مواجه بودیم، دیدیم که کار پیشرفت کرده و هر جا که این‌جور حضور لازم و دائم وجود نداشته باشد، البته مشکلات پیش می‌آید.» این بخشی از توصیه‌‌‌های رهبری درباب الزامات مدیریتی کشور در شرایط فعلی است؛ الزاماتی که مجلس یازدهم سعی دارد آن را عملیاتی كند.

شماره‌های پیشین