sobhe-no.ir
1219
یکشنبه، ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
4
گفت و گو با محسن زنگنه درباره میراث روحانی برای دولت آینده

ابرچالش نقدینگی

عملکرد بد اقتصادی در هشت سال گذشته با پایان دولت تدبیروامید پایان نخواهد یافت و عواقب آن تا مدت‌ها مردم ایران را رها نخواهد کرد؛ اوضاع نابسامان اقتصادی اگرچه مردم را به تنگ آورده است و شاخص بد اقتصادی همگی حکایت از مریضی مزمن اقتصاد ایران دارد، اما اقدامات برنامه‌های دولت روحانی دولت سیزدهم را نیز از گزند در امان نمی‌گذارد.تورم، بازار مسکن، خودرو، نقدینگی و دهه‌ها مولفه اقتصادی دیگر همگی از ویرانه‌ای حکایت دارد که قرار است در روزهای آینده به دولت سیزدهم تحویل داده شود. از دیگر سو، درماندگی مردم از این اوضاع نابسامان نیز شرایط را بیش از هر زمانی بحرانی کرده است و این میراث تلخ دولتی است که هشت‌سال کشور را به مذاکرات گره زد و نان مردم را به گروگان گرفت.

شماره‌های پیشین