sobhe-no.ir
1218
شنبه، ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
4
چرا استدلال روحانی درباره احیانشدن برجام نادرست است؟

روایت های غیرواقعی

برجام حالا سال‌هاست به تراژدی مدیریت کشور تبدیل شده است؛ تراژدی‌ای که سیاست، اقتصاد و دیگر شئونات زندگی مردم ایران را به گروگان گرفته و نه‌تنها آورده‌ای را در سبد آن‌ها قرار نداده است، بلکه معطل گذاشتن کشور و دل بستن به حل موضوعات از این دریچه، سال‌های زیادی را از آن‌ها ربوده است. برجام در ماه‌های اخیر و به‌واسطه نشست‌های تکراری وین، بار دیگر به صدر اخبار کشور آمد و دولتمردان و دلخوشان به غرب بار دیگر گمان کردند شرایط برای بهره‌مندی از این توافق بی‌حاصل فراهم شده است؛ گمانی که حالا بیش از هر زمانی بیهوده بودن آن هویدا شده است. در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی و پالس‌های بسیاری برای آمریکایی‌ها فرستاده می‌شد تا شاید اقدامی انجام شده و دست خالی برجامیان را پر کند اما غربی‌ها نه‌تنها به این پالس‌ها وقعی ننهادند، بلکه بر مواضع خصمانه خویش بیش از پیش، تاکید گذاشتند.

شماره‌های پیشین