sobhe-no.ir
1218
شنبه، ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
15
«صبح‌نو» کتاب «بخشودن» را معرفی می‌کند

راهکارهایی برای بخشودن آگاهانه

سمانه استاد / تابه‌حال برایتان پیش آمده که کسی ستمی بر شما روا دارد و او را آگاهانه ببخشید؟ تابه‌حال شده کسی به شما ظلمی کند که نتوانید ببخشید اما در ظاهر، برای حفظ شأن و منزلت خود و بزرگ نشان دادن قلب و روح‌تان اعلام کنید او را بخشیده‌اید، درصورتی‌که ظالم هیچ‌گاه حتی از شما تقاضای بخشش هم نکرده است؟! تابه‌حال شده کسی را ببخشید چون ضعیف و درمانده‌اید و توان انتقام ندارید؟ ببخشید چون می‌خواهید وجدان‌تان را آسوده کنید که آدمی بخشنده هستید اما به محض اولین فرصت از او انتقام بگیرید؟ تابه‌حال با کسانی روبه‌رو شده‌اید که حتی بعد از 20سال و 50سال، بالاخره ظلمی را به آن‌ها شده تلافی کرده‌اند، درصورتی‌که در تمام این سال‌ها نشان داده بودند که ظالم را بخشیده‌اند؟!

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین