sobhe-no.ir
1217
سه شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰
4
«صبح نو» برخی تغییرات در هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها را بررسی می‌کند

نسیم تغییر در پارلمان

مجلس یازدهم در خردادماه سال1399 در شرایطی مستقر شد که دغدغه محوری نمایندگان، کارآمدی و تلاش برای حل مشکلات مردم بود. نمایندگان تازه‌نفس قصد داشتند با کار جهادی و واداشتن دولت دوازدهم به اقدام و تصمیم بیشتر، بخش عمده‌ای از مسائل و مصائب زندگی مردم را کاهش دهند و بدین صورت سطح رضایت اجتماعی را ارتقا بخشند. در میانه این دلمشغولی اصلی نمایندگان منتسب به یک جریان سیاسی هر بار با حاشیه‌آفرینی، مدتی مجلس را به حاشیه بردند و خوراک خبری رسانه‌های رقیب را فراهم آوردند. نکته قابل‌توجه این است که برخی از این نمایندگان حاشیه‌آفرین، در سال دوم فعالیت کمیسیون‌ها به انزوا کشیده شدند و در جریان عقلانیت مجلس، هضم شدند.

شماره‌های پیشین