sobhe-no.ir
1217
سه شنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰
13
امروز، عرفه، یکی از بافضیلت‌ترین روزهاست

پرده پوشاندی بر رسوا شدنم

روز عرفه، ۹ذی‌الحجه، یک روز پیش از عید قربان است. بنابر فقه شیعه، حجاج باید از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند. عرفه نزد مسلمانان از روزهای پرفضیلت سال محسوب می‌شود و در منابع روایی اعمالی برای آن برشمرده‌اند که بافضیلت‌ترین آن‌ها دعا و استغفار است. زیارت امام حسین؟ع؟ و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است.

خبر

وزیر ارشاد در صحن مجلس: مانع پولشویی در‌سریال‌سازی شویم

شماره‌های پیشین