sobhe-no.ir
1216
دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۰
9
فهرست نهایی نامزدهای سکاندار اجرایی پایتخت به مرور نهایی می‌شود

دوازده نهایی

این روزها منتخبان شورای ششم شهر تهران به‌صورت فشرده در حال بررسی گزینه‌های شهرداری تهران هستند. گزینه‌هایی که در ابتدا طی لیستی 41نفر معرفی شدند، بعدا به مرور از تعدادشان کم شد و حالا مطابق با آخرین خبری که مهدی اقراریان، سخنگوی منتخب شورای ششم ارائه کرده است؛ در جلسه دیروز اعضای منتخب و بعد از ارزیابی‌هایی که براساس شاخص‌ها و امتیازبندی‌ها در هر یک از گزینه‌ها انجام گرفت، به جمع‌بندی نهایی در مورد 12گزینه رسیده‌اند.

رکورد تزریق روزانه واکسن شکست

۱۹۵ فوتی جدید کرونا در کشور

در جریان سفر مدیرعامل بنیاد برکت و با امضای تفاهمنامه ۱۵۰۰میلیارد ریالی صورت می‌گیرد

آبرسانی به ۴۷۱روستای دارای تنش آبی در خوزستان

شماره‌های پیشین