sobhe-no.ir
1216
دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۰
16
معرفـــــــی روز

محمد شیروانی (دیبی سابق)

عکــــــــس روز

پای کار

امــــــــــــــــروز

حرکت امام حسین(ع)از مکه به سوی عراق(60 ق)

حــــــــــــرف روز

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی

هشتگ‌های روز

‎#خوزستان

گزیده توئیــــت

صبح نو

حــــــــــــرف روز

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی

یکی از واقعیت‌های زندگی بشر رنج‌هایی است که انسان در طول زندگی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود. این واقعیتی گریزناپذیر است که زندگی انسان توأم با برخی رنج‌هاست. رنج‌های انسان دو نوع است؛ رنج‌های مقدس و باارزش و والا و رنج‌های نامقدس و بی‌ارزش. نمونه‌ای از رنج‌های مقدس، رنج مادرانه است که برای فرزندان تحمل می‌کند که نمونه‌ای از رنج‌های پاک و خالص و ارزشمند است.
در قرآن کریم وقتی که درمورد نقش مادر سخن گفته می‌شود، نکته برجسته همین موضوع تحمل مادر نسبت‌به رنج‌هاست که فرمود؛ ما انسان را درمورد والدین سفارش کردیم. این مسوولیت در قبال پدر و مادر و اینکه فرزند باید به پدر و مادر اهتمام داشته باشد ناشی از چیست؟ بلافاصله خداوند مبنای این سفارش را مطرح می‌کند و آن اینکه وضع فرزند با سختی و با دشواری همراه و حمل او نیز چنین است.
 

captcha
شماره‌های پیشین