sobhe-no.ir
1213
چهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۰
14
بسته پیشنهادی کتاب درباره واقعه مسجد گوهرشاد

شمشیرکشی علیه اعتقادات

یکی از رویدادهای برجسته تاریخ ایران اسلامی‌ که ابعاد گوناگونی دارد و از جنبه‌های مختلفی باید به آن نگریست و تاثیر عمیقی بر جامعه مسلمان ایران نهاده، رویداد دردناک حمله رضاخان به مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد است. طبیعی است اهالی اندیشه و فرهنگ ایران اسلامی ‌نباید اجازه دهند این رویداد تلخ و البته تاثیرگذار و درس‌آموز، از ذهن و ضمیر جامعه مسلمان ایران پاک شود و ایرانیان آن را به فراموشی بسپارند و از پندها و هشدارهای آن، خود را محروم کنند.

شماره‌های پیشین