sobhe-no.ir
1211
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۰
7
گزارش «صبح‌نو» درباره مسائل و موانع ازدواج جوانان را بخوانید

رواج ازدواج‌هراسی

علی جواهری / کاهش نرخ ازدواج در کشور درحال تبدیل شدن به یک چالش و بحران است؛ بحرانی که اگر درمورد آن اقدامات اساسی صورت نگیرد، در آینده جبران آن بسیار سخت یا امکان ناپذیر خواهد بود. براساس آمار ازدواج جوانان بیش از 40درصد کاهش پیدا کرده و سن ازدواج به‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که اغلب جوانان دچار ازدواج‌هراسی شده‌اند که عمده دلیل آن مسائل اقتصادی و معیشتی محسوب می‌شود. اکنون بیش از 10میلیون نفر از جوانان کشور در سن ازدواج قرار دارند ولی هیچ اقدامی برای این امر انجام نمی‌دهند و نسبت‌به تشکیل زندگی ناامید شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود در سال‌های نزدیک کشور با بحران پیری مواجه شود. افزایش 10برابری وام ازدواج و حمایت‌های جسته‌وگریخته بدون پشتیبان نمی‌تواند کمک‌کننده افزایش ازدواج باشد، بلکه به ازدواج‌هراسی جوانان دامن می‌زند. در این دایره توجه نکردن دولت‌ها به قانون تسهیل ازدواج جوانان، بیکاری و هزار و یک مساله دیگر دلالت دارد. به گفته کارشناسان، جهت‌گیری غلط فرهنگی جامعه در سخت شدن شرایط ازدواج موثر بوده است. با توجه به این مسائل، ضرورت هرچه بیشتر یک برنامه‌ریزی دقیق و اقدام جدی در رابطه با حمایت جوانان برای مساله ازدواج را ایجاد می‌کند. آنطور که به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری منتخب ذهنیت مثبتی در فراهم کردن شرایط ازدواج برای جوانان دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی از همان روزهای نخست فعالیتش نسبت‌به این مساله حساسیت و اقدام داشته است. امید است با شروع دولت سیزدهم و عزم مجلس شورای اسلامی شاهد جبران نواقص در موضوع ازدواج جوانان کشور باشیم.

شماره‌های پیشین