sobhe-no.ir
1211
دوشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۰
16
معرفـــــــی روز

محمدرضا وحیدزاده

عکــــــــس روز

کودکان بلوچ وطن

امــــــــــــــــروز

قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب (1314ش)

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمدباقر تحریری

هشتگ‌های روز

#نجابت_ایرانی

گزیده توئیــــت

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمدباقر تحریری

زندگانی دنیا بدون سختی نیست و اگر این سختی‌های محدود را تحمل کنیم، حتما به آسایش‌های نامحدود خواهیم رسید. فرمودند که بهشت و سعادت ابدی با تحمل سختی‌ها همراه هستند که عبارت از سختی‌های عملی و روحی است و سختی‌های عملی نیز به تحمل سختی‌های روحی برمی‌گردد و روح با آن‌ها پرورش پیدا می‌کند. حضرت‌امام صادق ؟ع؟ در سفارش خود مواردی را تذکر می‌دهند، تا به این فضیلت رسیدند، فرمودند: کسی را که به شما ستم می‌کند عفو کنید. به‌طور طبیعی انسان در روابط اجتماعی از تجاوز به حدود دیگران محفوظ نیست. این امر از جهل ما نسبت‌به وظایف‌مان سرچشمه می‌گیرد یا به غفلت ما از آن فضایل برمی‌گردد و مورد سوم که تاثیر ناگواری دارد این است که شخص با علم و آگاهی نمی‌خواهد وظایفش را در ارتباط با دیگران مراعات کند و به حدودشان تجاوز می‌کند.
 

captcha
شماره‌های پیشین