sobhe-no.ir
1210
یکشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۰
7
گزارش «صبح‌نو» درباره دلایل بحران جمعیت در کشور و اقدامات انجام‌شده برای خروج از آن را بخوانید

وضعیت جمعیت قرمز است

علی جواهری / روند کاهش جمعیت کشور از دو دهه گذشته در کشور آغاز شد و در سال‌های ابتدایی دهه۹۰ این روند شدت بیشتری یافت. به‌طوری‌که درحال‌حاضر با روند کاهشی نرخ باروری و نرخ پایین رشد جمعیت روبه‌رو هستیم. این در حالی است که از سوی دیگر نرخ رشد سالمندی در کشورمان با سرعت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است. براساس تحلیل‌های کارشناسان، ایران تا ۳۰سال آینده جزو یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود. کشوری پیر که با چالش‌های جدیدی ازجمله تضعیف سیستم تامین اجتماعی، کاهش نیروی کار، بروز مشکلات اقتصادی و… و به‌طورکلی پیر شدن جمعیت روبه‌رو خواهد شد. براساس آمارها، نرخ باروری کشور در سال۹۹ به زیر یک درصد رسیده است؛ رقمی که حتی زیر سطح جانشینی بوده و براساس پیش‌بینی کارشناسان جمعیتی، طی چندین دهه آینده نرخ رشد جمعیت ایران صفر و سپس منفی خواهد شد. درحال‌حاضر تعداد زیادی از کشورهای جهان با بحران کاهش جمعیت روبه‌رو هستند اما بسیاری از کشورها با درپیش‌گرفتن سیاست‌های جمعیتی در حال پیشگیری از وقوع سالمندی جمعیت و افزایش نرخ رشد جمعیت خود هستند. در همین راستا، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های تشویقی و ارائه تسهیلات مادی و غیرمادی به والدین و زوجین جوان، سعی در ترغیب آن‌ها به تعدد فرزندان و به‌طورکلی ترویج فرهنگ افزایش فرزندآوری دارند. امری که متاسفانه می‌توان گفت، در ایران به‌طورکلی نادیده گرفته می‌شود و حتی در سال‌های گذشته نه‌تنها سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری اجرا نشده بلکه سیاست‌های ضدفرزندآوری نیز در کشور اجرا شده است اما روزنه‌هایی در عزم مجلس و نهادهای اجتماعی دیده می‌شود که با همیاری دولت سیزدهم روند جمعیت روبه مثبت حرکت خواهد کرد.

شماره‌های پیشین