sobhe-no.ir
1208
چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰
4
۱۵۰نفر در تعطیلات روز استقلال واشنگتن از بریتانیا بر اثر تیراندازی کشته شدند

استقلال خونین

روح‌الله فرقانی / دوقطبی شدن جامعه آمریکا و افزایش قتل‌های مسلحانه از موضوعاتی است که باید در دوران پساترامپ، بیشتر از گذشته در آمریکا شاهد آن بود؛ چراکه سیاست‌های غلط دولتمردان کاخ‌سفید نه‌تنها موجبات کاهش خشونت و درگیری‌های مسلحانه در این کشور نشد، بلکه با اعمال و ترسیم برخی سیاست‌ها که لابی قدرت آمریکا درپیش گرفت، تلاش دارند تا تسلیحات خود را به فروش برسانند، دولتمردان آمریکا بیشتر از اینکه به فکر اصلاح قوانین و عدم به‌کارگیری یا کاهش خریدوفروش تسلیحات در ایالت‌های خود باشند به این فکر می‌کنند که چگونه بازار فروش تسلیحات را با بهینه‌سازی و نوین کردن تسلیحات، گرم‌تر کنند. افزایش تیراندازی‌های کور که در روزهای اخیر شاهد کشته شدن 150نفر تنها در هفته اخیر که منتسب به روز استقلال آمریکا بودیم، این نکته را حائزاهمیت می‌سازد که آمریکا با چالش‌های دامنه‌دار و چه‌بسا خونین‌تری روبه‌رو ست که قوانین جاری این کشور توان رویارویی و مقابله با این‌گونه حوادث خونین را ندارد، کمااینکه با اعمال برخی سیاست‌های دیگر، دوقطبی شدن جامعه خود را هم رقم زدند که نمونه بارز آن را در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا و شکست دونالد ترامپ می‌توان دید؛ ترامپی که یکی از حامیان بزرگ لابی قدرت سلاح در آمریکا شناخته شده است.

شماره‌های پیشین