sobhe-no.ir
1208
چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰
15
یادداشتی بر کتاب «سلول‌های بهاری»

برای آن‌ها که در ابتدای راه‌اند

فائزه سراجان / «سلول‌های بهاری»، روایتی است از عزمی جدی و پشتکاری وصف‌ناپذیر از حسین بهاروند و همکارانش در مجموعه‌ای به نام «رویان». مکانی که روح امید را در بسیاری از خانواده‌ها زنده کرده تا صدای نوزاد را در خانه‌شان بشنوند. نشاط و امید را حتی در جلد کتاب هم می‌توان دید؛ ظرافت در طراحی، فامیل بهاروند را به سلول‌ها پیوند داده و حسی مطبوع را برای مخاطب به ارمغان ‌آورده است.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین