sobhe-no.ir
1206
دوشنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۰
3
روابط مجلس با دولت جدید چگونه خواهد بود؟

مجلس قوی در کنار دولت قوی

گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب دولت آینده از مدت‌ها پیش آغاز شده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه قرار است چه افرادی کابینه رئیسی را تشکیل دهند، شدت گرفت. در این میان، برخی مغرضانه تلاش دارند اینگونه وانمود کنند که رئیسی به‌دلیل همگنی سیاسی و گفتمانی با مجلس یازدهم، کار بسیار آسانی برای جلب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی خود دارد؛ این گزاره با اینکه بخشی از واقعیت را بازمی‌نمایاند اما بازگوکننده همه واقعیت نیست.

شماره‌های پیشین