sobhe-no.ir
1205
یکشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌قزوینی

حکومت وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خدا و ابزاری برای اقامه عدل در جامعه است. مشروعیت حکومت هم باید با تایید خداوند باشد که این امر را می‌توان از نشانه‌ها یافت. این حکومت در وهله بعد باید با مقبولیت مردم همراه باشد؛ در نظام فعلی جامعه اسلامی ما، مقبولیت مردم یکی از ارکان مشروعیت نظام است؛ لذا حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی نشان از پذیرش حاکمیت اسلامی است. مشروعیت اصلی با مبانی دینی و حاکمیت ولایت‌فقیه است.
 

captcha
شماره‌های پیشین