sobhe-no.ir
1204
شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۰
3
شاخص کل بازار سرمایه پس از 10 ماه ،روزهای سبز خود را سپری می کند

بورس بر مدار صعود

بورس اوراق بهادار تهران پس از ماه‌ها روند نزولی، کمی جان گرفته است و روزهای سبزی را پشت سر می‌گذارد. هفته اول تیرماه را می‌توان یکی از متفاوت‌ترین هفته‌ها در 10ماه گذشته دانست. در این هفته هم شاخص کل و هم شاخص کل هموزن، رشد داشته و پنج روز پی‌درپی این هفته شاخص کل سبزپوش بوده است.

یادداشت

شورای نگهبان فرصتی برای ارتقای حکمرانی

مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین