sobhe-no.ir
1204
شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۰
13
مرور «صبح‌نو» بر مجموعه‌داستان «کجاوه» نوشته یوسف قوچق

به تاریخ انقضا توجه کنید

احمدرضا حجارزاده / حرف آخر را اول بزنیم؛ مجموعه‌داستان «کجاوه»،کتاب ضعیفی است و مشخص نیست انتشارات سوره مهر آن را به انگیزه کدام امتیاز و ویژگی نامعلومش منتشر کرده اما نمی‌توان بی‌دلیل بر ضعیف‌بودن کتابی حکم صادر کرد. باید برای این ادعا، مدرک آورد. شاید از خوش‌شانسی ما و بدشانسی نویسنده است که در کتاب پیش رو، به‌اندازه کافی ضعف و بهانه موجود است تا با اتکا به آن‌ها، «کجاوه» را در فهرست کتاب‌های کم‌اهمیت حوزه هنری جای بدهیم. برای ورود به نقد، از جلد کتاب شروع می‌کنیم.

خبر

شماره‌های پیشین