sobhe-no.ir
1198
چهارشنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۰
16
معرفـــــــی روز

عباس موزون

عکــــــــس روز

طبیعت باداب سورت

امــــــــــــــــروز

درگذشت شعیشع، پیر قرآن کریم(1390ش)

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمدعلی جاودان

هشتگ‌های روز

#خیر

گزیده توئیــــت

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمدعلی جاودان

کسی که از همه دشمنان به‌راحتی می‌گذرد و نسبت‌به آنان خوبی می‌کند این از مکارم اخلاق است و این فرد در طبقه اخلاق قرار می‌گیرد و همچنین افرادی که توانایی خود را برای لذت بردن بیشتر از دنیا استفاده می‌کنند و هیچ اندوخته‌ای برای آخرت ندارند، سرمایه خود را در عالم دنیا از دست می‌دهند.
کسی که مداومت در عمل دارد اخلاق در وجودش ایجاد می‌شود؛ برای مثال، کسی که در بخشش اهل مداومت است به‌مرور در زمره سخاوتمندان قرار می‌گیرد و این اخلاق است. اگر میزان عمل انسان سنگین شود، به اخلاق تبدیل می‌شود؛ البته یک شرط اصلی دارد و آن اینکه کارهای خوب را با گناه خراب نکند.

captcha
شماره‌های پیشین