sobhe-no.ir
1194
شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
14
گزارش «صبح‌نو» از بیم‌ها و امیدهای هنرهای نمایشی کشور

تئاتر ایران دچار رخوت شده است

احسان حاجی پور نویسنده و کارگردان تئاتر / شرایط تئاتر ایران بسیار وخیم‌تر از آن است که بتوان امیدوارانه به آینده آن خوش‌بین بود. تقریبا در هر بخش آن سردرگمی‌ها، مشکلات، بی‌تدبیری‌های مدیریتی و... موج می‌زند. در این نوشتار سعی شده است برخی از مهم‌ترین معضلات تئاتر ایران بازگو شود. تا شاید پس از تغییر مدیریت در سطح کلان کشور و به طبع آن تغییرات احتمالی در بدنه مدیران و بازیگران اصلی تئاتر ایران، دیگر نیازی نباشد مانند گذشته از ابتدا به بررسی و نیازسنجی و معضل‌شناسی تئاتر بپردازیم. هرچند آنان که وضعیت امروز را ساخته‌اند بهتر از هرکس می‌دانند چه میراثی را در برابر آیندگان قرار داده‌اند.

شماره‌های پیشین