sobhe-no.ir
1192
چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
9
گزارش «صبح‌نو» درباره فرایند تست‌های علمی واکسن کووبرکت و تاثیرگذاری آن را بخوانید

دستاورد ایرانی در گروه برترین واکسن‌های جهان

واکسن کووبرکت در تاریخ سلامت و درمان کشور برای همیشه ثبت شد. دستاوردی بزرگ که می‌تواند پرچمدار مقابله با یکه‌تازی ویروس منحوس کرونا در کشور شود. اگرچه کووید19 تا روز گذشته بیش از 82هزار هموطن را به کام مرگ کشانده است اما حالا می‌توان امیدوار بود که با افزایش تولید واکسن کووبرکت و نیز تایید دیگر واکسن‌های ایرانی کرونا سپر محکمی در برابر کرونا به وجود بیاید. این در حالی است که بسیاری از هموطنان و کارشناسان اعتقاد دارند اگر زودتر اقدام شده بود حتی می‌شد از واکسن‌های خارجی کرونا هم استفاده کرد.

گزارش «صبح‌نو» درباره تاثیر عرضه دام‌های مولد و نارس به بازار را بخوانید

کمبود گوشت با بره‌کشی

شماره‌های پیشین