sobhe-no.ir
1191
سه شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
5
ارائه فهرست‌های متعدد به نفع لیست اصلاحات است

رأی به پیشرفت

جواد بخشی / لیست واحد اگرچه در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مورد تاکید احزاب و نخبگان سیاسی در جریان اصولگرا بود، اما در نهایت در بر پاشنه دیگری چرخید و تکثر لیست‌ها برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، «وحدت» را به گوشه رینگ برد. ارائه سه لیست برای شورای شهر تهران، سبد رأی اصولگرایان را خرد خواهد کرد و لیست‌های موازی با بر هم زدن وحدت و تلاش غیرتشکیلاتی، در مسیری گام برداشتند که درنهایت خروجی آن به نفع اصولگرایان نیست و دست آن‌ها را در شورای شهر تهران خالی خواهد گذاشت. حتی موفقیت نسبی هرکدام از این لیست‌ها نیز تشتت در شورا و مدیریت شهری تهران را نشان خواهد داد که این موضوع با پراکندگی نظرات و چندپاره شدن شورای شهر تهران در آینده، دور از انتظار نیست. یکدستی و همسو بودن، مولفه‌ای تاثیرگذار و مهم برای رسیدن به هدف است که در این دوره از شورای شهر تهران مورد غفلت واقع شده است.

اصلاح‌طلبان از اظهارات خلاف واقع مصلحی درباره روند احراز صلاحیت مرحوم هاشمی، پروژه مظلوم‌نمایی از خود را کلید زده‌اند

ضدامنیتی های آقای امنیتی

شماره‌های پیشین