sobhe-no.ir
1191
سه شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
4
ارائه فهرست‌های متعدد به نفع لیست اصلاحات است

رأی به پیشرفت

جواد بخشی / لیست واحد اگرچه در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مورد تاکید احزاب و نخبگان سیاسی در جریان اصولگرا بود، اما در نهایت در بر پاشنه دیگری چرخید و تکثر لیست‌ها برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، «وحدت» را به گوشه رینگ برد. ارائه سه لیست برای شورای شهر تهران، سبد رأی اصولگرایان را خرد خواهد کرد و لیست‌های موازی با بر هم زدن وحدت و تلاش غیرتشکیلاتی، در مسیری گام برداشتند که درنهایت خروجی آن به نفع اصولگرایان نیست و دست آن‌ها را در شورای شهر تهران خالی خواهد گذاشت. حتی موفقیت نسبی هرکدام از این لیست‌ها نیز تشتت در شورا و مدیریت شهری تهران را نشان خواهد داد که این موضوع با پراکندگی نظرات و چندپاره شدن شورای شهر تهران در آینده، دور از انتظار نیست. یکدستی و همسو بودن، مولفه‌ای تاثیرگذار و مهم برای رسیدن به هدف است که در این دوره از شورای شهر تهران مورد غفلت واقع شده است.

شماره‌های پیشین