sobhe-no.ir
1190
دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
7
گزارش «صبح‌نو» درباره دلیل اجرایی نشدن قانون ازدواج ازسوی دولت‌ها و بحران جمعیتی کشور را بخوانید

ازدواج جوانان در بند اجرای قانون

علی جواهری / یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر دولت برای استحکام و تقویت کشور، اتکا بر جمعیت یا نیروی انسانی است؛ به همین سبب، در کشور ایران نیز بارها ازسوی مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان و افزایش جمعیت تاکید شده است. اما نیل به این هدف مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی در راستای تسهیل و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط فرزندآوری ازسوی آنان است. با توجه به خطراتی که از سال‌های دور درزمینه کاهش تعداد ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ 27آذرماه1384 ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی‌ماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید. به‌طورکلی، این قانون در راستای تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات، وظایفی را برعهده نهادها و سازمان‌های مختلف قرار داده است. مواد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» در حالی مسکوت مانده و کسی مسوولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد که رهبر انقلاب بارها حتی به‌صورت مستقیم از این قانون سراغ گرفته‌اند و لزوم اجرای آن را یادآور شده‌اند. اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت‌ها علاقه‌مندی و توجهی به اجرای این قانون ندارند؟ اجرایی نشدن این قانون چه آسیبی را به جمعیت کشور وارد خواهد کرد؟

شماره‌های پیشین