sobhe-no.ir
1189
یکشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
6
«صبح‌نو» در گفت‌وگو با قهرمان‌پور، کنش نامزدها در مناظره ریاست جمهوری را بررسی کرد

رئیسی از لاک دفاعی خارج شد

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با کرباسچی، کنش نامزدها در مناظره سوم را بررسی کرد

مناظره جاذبه‌ای نداشت

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با ایمانی کنش سیاسی نامزدها در مناظره سوم را بررسی کرد

بخشی از مناظره به اتهام‌زنی‌های همتی اختصاص داشت

شماره‌های پیشین