sobhe-no.ir
1188
شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمدعلی جاودان

 بهشت برخی در همین دنیا شروع می‌شود و روشن‌شدن آن چراغ نورانی را در همین دنیا حس می‌کند چراکه درست فکر کرده و درست رفتار می‌کنند و این نیاز دارد که انسان صددرصد گناه نکند.
انسان باید همت کرده و گناه را بشناسد و ترک کند یکی از راه‌هایی که کمک می‌کند این چراغ روشن شود درک وقت سحر است، کسی که تمام روز را پاک از گناه گذرانده و سحر هم در خانه خدا رفته امکان این‌که آن چراغ در قلب او روشن شود، زیاد است. این چراغ تا روز قیامت خاموش نمی‌شود. صحرای قیامت تاریکی محض از هیچ نوری برای شما فایده ندارد، مگر نوری که در روح و جان شما درخت دارد و در همین دنیا درخشیده است. به میزانی که در دنیا پرهیز از گناه و اطاعت محض از خدا داشته باشید، به همان میزان شما در آخرت خوشبخت و سعادتمند می‌شوید. اگر مزه ترک گناه را می‌چشیدید، از هر نوع قدرت و ثروت دنیا برای آن گذشت می‌کردید. اگر انسان بدون این چراغ نورانی از دنیا برود، قبر و قیامت او تاریک است و راه خود را گم می‌کند.
 

captcha
شماره‌های پیشین