sobhe-no.ir
1188
شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

معرفـــــــی روز

شریف زمانی

از  2016سال در توییتر عضو شده و در قسمت معرفی خود نیز نوشته است:  
کارشناس‌ارشد علوم سیاسی | فعال سیاسی و رسانه‌ای | مدیرمسوول هفته‌نامه ملت بیدار | مدیرمسوول پایگاه خبری جامعه‌نیوز | متعهد.
 

captcha
شماره‌های پیشین