sobhe-no.ir
1187
چهارشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
9
تحلیل جامعه‌شناختی درباره افزایش فاصله طبقاتی در جامعه که می‌تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد

نابرابری سرمایه‌مدارانه

احمد رفیعی‌راد جامعه‌شناس / ماجرای سرو غذاهایی با شکل و شمایل عجیب‌وغریب و مشمئزکننده یک بحث برآمده از روندی جهانی است که همه‌چیز ازجمله مصرف و ذائقه مصرف را می‌خواهد همگون و مشابه کند و بحث دوم اینکه در درون هر جامعه‌ای ازجمله جامعه ما چطور عمل می‌کند یا چطور به آن واکنش نشان داده می‌شود. اگر بخواهیم تحلیل درستی از مصرف‌گرایی ارائه بدهیم باید قطعا این دو بحث را با هم و در طول هم داشته باشیم.

نگاهی به پدیده بیماری اعتیاد و تعریف آن در جامعه

اعتیادی به نام سرپیچی یا اطاعت مطل

مهرناز زندی

شماره‌های پیشین