sobhe-no.ir
1187
چهارشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

گزیده توئیــــت

 خوشبختی؛ داشتن دوست داشتنی‌ها نیست، دوست داشتن داشته‌هاست.
ایرج

قبلنا هر ۶‌‌آدم دور هم با یک توپ داشتن والیبال بازی می‌کردن الان دور یک میز نشستن مافیا بازی می‌کنند.
  پِگیو هستم 

‌ یه بار ساعت ۶‌صبح بیدار شدم؛ دیدم بابام نیم ساعت زودتر بیدار شده صبحانه خورده. گفتم بابا جایی میخوای بری؟ گفت: نه، پنیر کم بود ترسیدم تو بیدارشی تمومش کنی.
 هیساکو

واقعا اگه تابستان همین توت فرنگیم نداشت که بگیریم باهاش مربا درست کنیم دیگه به هیچ دردی نمی‌خورد.
خَشی

روز‌به‌روز تعداد وسایلی که باید به شارژ بزنم داره زیاد میشه و این مسأله خیلی یه جوریه.
آمنو اسید

مردها غر نمی‌زنند؛ زیاد بحث نمی‌کنند؛ زیاد از زندگی ناله نمی‌کنند در عوضش ریش‌هاشون سفید میشه.
 Zari
 

captcha
شماره‌های پیشین