sobhe-no.ir
1186
سه شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

آیت‌الله محمد علی جاودان

 معاویه به جندب فرمان می‌دهد تا یکی از آیات الهی را که قرآن کریم می‌فرماید برای رضای خدا جان خودشان را فدا می‌کنند؛ به نفع ابن ملجم تفسیر کنند، همچنین چهارصد درهم رشوه داد تا روی منبر بر‌اساس آیات قرآن کریم حضرت علی ؟ع؟ را بدترین دشمنان معرفی کنند. تخریبی که در زمان معاویه برای اسلام صورت گرفت و هر آنچه جعل شد در دوران منصور به کتاب حدیثی تبدیل و منتشر شد. دوره منصور نیز بسیار خطرناک بود، در این دوره دشمنان می‌خواستند دین اسلام را به کل نابود کنند و امام صادق؟ع؟ یک تنه در برابر هجوم تمام عیار آنان علیه واقعیت دین اسلام ایستادند و از دین الهی حفاظت کردند. امروز نیز همانند آن دوران، دشمنان به صورت جهانی علیه ولایت فقیه فعالیت می‌کنند؛ حضرت امام صادق ؟ع؟ با پرورش شاگردان بسیار خوب و فوق‌العاده که از نوابغان زمان خویش در علم و عمل بودند در برابر جریان انحرافی ایستادند و از اسلام دفاع کردند.
 

captcha
شماره‌های پیشین