sobhe-no.ir
1184
چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

حــــــــــــرف روز

حجت‌السلام محسن قرائتی:

از حضرت امام رضا؟ع؟ حدیث نقل شده است که فرموده‌اند: «خدا، نماز را واجب کرد تا قرآن از مهجوریت خارج شود». مسلمانان کشورهای دیگر همراه سوره حمد سوره‌های دیگر را می‌خوانند، یعنی کسی که می‌خواهد نماز بخواند مجبور است که سوره‌های دیگر را هم بخواند. این مهم است. شما اگر نماز بخوانید قرآن هم از مهجوریت خارج می‌شود.
حضرت علی؟ع؟ در احد وقتی قصد نماز خواندن بر شهدای احد را داشتند، فرمودند هر شهیدی که قرآن بیشتر می‌دانست، اول به جنازه او نماز می‌خوانم. حضرت امیر در جبهه، پرچم را از یکی گرفت و به دیگری سپرد، پرسیدند یا علی علت این کار چه بود؟ فرمود این فرد از دیگری بیشتر قرآن می‌دانست. یعنی باید شهریه‌های حوزه بر‌اساس تدبر در قرآن باشد.
 

captcha
شماره‌های پیشین