sobhe-no.ir
1183
سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
9
گزارش «صبح‌نو» درباره معضل تحدید جمعیت کشور را بخوانید

«پنجره جمعیتی کشور» در سال‌۱۴۲۵ بسته می‌شود

عضو کمیته پایش و مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سال‌۱۴۲۵ پنجره جمعیتی به روی کشور بسته و جمعیت سالمند ایران 5/2 برابر خواهد شد؛ در پایان این دوره، جمعیت زیر ۱۵‌سال ایران به کمتر از ۱۹‌درصد خواهد رسید. مساله جمعیت و کاهش آن هشداری جدی است که در دو، سه سال اخیر بارها مطرح شده و باید برای آن به فکر چاره بود اما همچنان اقدام عملی در این زمینه دیده نمی‌شود. اما آنچه که دکتر خلیل علی‌محمدزاده در ویبنار «صیانت از جمعیت» گفته است باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان جنگل‌ها از تشدید احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها به‌دلیل خشکسالی خبر داد

رییس سازمان جنگل‌ها از تشدید احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها به‌دلیل خشکسالی خبر داد

شماره‌های پیشین