sobhe-no.ir
1183
سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
15
«صبح‌نو» با تهیه‌کننده مستند «ضد» به گفت‌وگو نشست

مبارزه با کلیشه‌های زندگی مدرن

سمانه استاد / نظریه انتقادی، به نقد جامعه و فرهنگ در سرتاسر علوم اجتماعی و انسانی می‌پردازد. نگاه کردن به موضوعات مختلف با رویکردی انتقادی به روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع منجر شده و می‌تواند به آگاهی و اصلاح بینجامد. این روزها مستندی از شبکه مستند پخش می‌شود با عنوان «ضد». ضد، مستندی آرشیوی است که سازندگان آن با رویکردی انتقادی به موضوعات مختلف دنیای امروز می‌نگرند. در این مجال به گفت‌وگو با تهیه‌کننده آن، «محسن کریمیان» نشسته و او از ایده ساخت این مستند و هدف آن به «صبح‌نو» چنین می‌گوید.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین