sobhe-no.ir
1183
سه شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
12
نگاه «صبح‌نو» به فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های مختلف

فیلم واقعی

در نظام جمهوری اسلامی ایران هر چهار سال یک‌بار بازار کاندیداهای ریاست‌جمهوری گرم می‌شود و رجل سیاسی پا به میدان رقابت می‌گذارند تا خود را با اهداف و شعارهای ملی، میهنی، آرمانی و اسلامی به مردمی که نگران و پیگیر سرنوشت کشورند، معرفی کرده و به انتخاب آن‌ها، هر کدام شایستگی و محبوبیت بیشتری نزد ملت داشت، بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند اما برای رسیدن به این دستاورد مهم، کاندیداهای هر دوره به چیزی بیش از شعارهای وسوسه‌برانگیز خود نیاز دارند؛ به دیده‌شدن و معرفی در شکل درست و مناسب. پس هر بار به این منظور از فیلمسازان و کاربلدان عرصه هنر دعوت می‌کنند با گذر از عرصه هنر به سیاست، نامزدهای انتخابات را در تولید فیلم‌های تبلیغاتی، حمایت و همراهی کنند و البته که این اتفاق، تنها مختص به سرزمین ایران نیست و در غالب کشورهای مطرح و متمدن شاهد آن هستیم.

شماره‌های پیشین