sobhe-no.ir
1182
دوشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
12
گفت‌وگوی «صبح‌نو» با سازندگان نمایش «هجده سالگی»

خواستیم صدای کودکان کار باشیم

سمانه استاد / با نارنجی شدن وضعیت شهر تهران و باز شدن تئاترها، پردیس تئاتر شهرزاد این روزها میزبان نمایش «هجده سالگی» است. نمایشی که به کارگردانی هنرمندی جوان به روی صحنه رفته است. «هجده سالگی» روایتی است از کودکان کار. کودکِ کار تنها به معنی بچه‌های خردسال سر چهارراه نیست ، بلکه به شکلی کلی‌تر به نوع و سبکی از زندگی اشاره می‌کند. کسانی که در خیابان فال می‌فروشند، شیشه ماشین‌ها را پاک می‌کنند یا گل می‌فروشند حتما کودک نیستند، بلکه می‌توانند نوجوانان و حتی جوانانی باشند که به این روش روزگار را می‌گذرانند. این نمایش روی دیگری از زندگی این قشر جامعه را نشان می‌دهد. روی دیگری که همراه است با خنده‌ها، شوخی‌ها، دوستی‌ها، مرام‌ها و معرفت‌ها و البته رویاپردازی‌ها.

شماره‌های پیشین