sobhe-no.ir
1181
یکشنبه، ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
10
شهردار سابق منطقه‌15 شهرداری تهران:

اعضای شورای شهر به جای کار بیشتر حرف زدند

گزارش «صبح‌نو» درباره شعارهای دوره پنجم شورای شهر تهران که در حرف ماند را بخوانید

یک دوره سرشار از حرف و بی‌عملی

شعارهای انتخاباتی اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران به عمل نرسید و در حد حرف ماند. «تهران شهری برای همه» شعاری است که مدیریت فعلی شهرداری تهران در شروع کار به افکار عمومی و شهروندان تهران ارائه کرد. هرچند از این شعار کلی می‌توان برداشت‌های مختلفی داشت و به‌ویژه اینکه جزئیات تحقق این شعار نیز بیان نشده است. اما باید به‌دنبال جواب این سوال مهم بود که دقیقا چه ویژگی‌ای در شعار مدیریت شهری مستقر وجود دارد که قصد داشته تهران را به شهری برای همه تبدیل کند؟ از جمله شعار‌هایی که اعضای شورای پنجم شهر تهران با تکیه بر آن در انتخابات حضور یافته و پیروز شدند، مبارزه با «شهرفروشی» بود. اما منظور از شهرفروشی چیست و آیا شورای پنجم در پایان دادن به آن یا حتی کاهش این پدیده شوم موفق بوده و عملکرد قابل‌قبولی داشته است؟ همواره ابهامات بسیای در صحبت‌ها و عملکرد شهردار و شورای دوره پنجم شهر تهران وجود دارد که هیچ‌کدام شفاف‌سازی نشده است. درحقیقت هیچ‌کدام از شعارهای این دوره مدیریت شهری تحقق پیدا نکرده و آنچه از عملکرد شهرداری و شورای شهر کنونی اثبات می‌شود، در حاشیه بودن اولویت بیشتر نسبت‌به انجام فعالیت و اقدامی موثر داشته است. براساس نظرسنجی‌ها و بررسی کارشناسان شهری، میزان رضایت‌مندی مردم از عملکرد این دوره مدیریت شهری مطلوب نبوده است.

شماره‌های پیشین